Публічна інформація

Законодавча база
Звіти щодо задоволення запитів на інформацію
Електронні закупівлі

Форми подавання інформаційних запитів

Контактна особа

Відповідальна особа за облік запитів на публічну інформацію: 

Заступник начальника відділу організаційної роботи та діловодства

Молдавська Тетяна

Тел.- 71-89-575


Система обліку публічної інформації

Оскарження

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових особ Департаментупри розгляді запитів на публічну інформацію департаменту

Оскарження на запити до публічної інформації протягом 9 місяців 2021 року не надходили